دانلود رایگان کتاب های رشته کامپیوتر و آی تی پیام نور

 

 شما در این  پست می توانید لیست کاملی از دروس تخصصی رشته کامپیوتر و آی تی را به صورت رایگان دانلود کنید. 


 

 

نام درس

نویسنده

دریافت فایل

1

آشنایی با کامپیوتر

هدایتی آذری /شیرکوند

zip file     powerpoint

2

آمار و احتمال مهندسی

دکتر نصیری

powerpoint     zip file

3

اصول کامپیوتر

تنها

zip file    powerpoint

4

اصول کامپیوتر2

فرزانفر

powerpoint    zip file

5

اصول کامپیوتر2

یوسف خانی

powerpoint    zip file

6

اصول طراحی پایگاه دادهها

دکتر فراهی

powerpoint    zip file

7

اصول طراحی کامپایلر

نورانی

powerpoint    zip file

8

اصول مهندسی اینترنت

دکتر کریم زادگان

powerpoint    zip file

9

برنامه‌سازی پیشرفته

دکتر سعید آیت

powerpoint    zip file

10

برنامه‌سازی پیشرفته

ناصرآیت

powerpoint    zip file

11

برنامه‌سازی پیشرفته

دکتر فراهی

powerpoint    zip file

12

برنامه‌سازی پیشرفته

نیک مهر

powerpoint    zip file

13

برنامه‌سازی ساخت یافته پاسکال

نیک مهر

powerpoint    zip file

14

ذخیره و بازیابی اطلاعات

پور امینی

powerpoint    zip file

15

ذخیره و بازیابی اطلاعات (ساختار فایلها)

دکتر فراهی

powerpoint    zip file

16

ریزپردازنده

عسکرزاده

powerpoint    zip file

17

زبانهای ماشین و برنامه سازی سیستم  ( اصول اساسی زبان اسمبلی)

نیک مهر

powerpoint    zip file

18

زبانهای ماشین و برنامه سازی سیستم

عسکر زاده

powerpoint    zip file

19

ساختمان داده و الگوریتم

آیت

powerpoint    zip file

20

ساختمان داده و الگوریتم

نورانی

powerpoint    zip file

21

سیستم‌های عامل

آیت

powerpoint   zip file

22

سیستم‌های اطلاعات و مدیریت MIS

یوسف خانی

powerpoint    zip file

23

سیستم‌های اطلاعات و مدیریت MIS

عسکر زاده

powerpoint    zip file

24

شبکه‌های کامپیوتری

پور محقق

powerpoint    zip file

25

شبکه‌های کامپیوتری

دکتر کریم زادگان

powerpoint    zip file

26

شیوه ارائه مطالب

دکترفراهی

powerpoint    zip file

27

طراحی الگوریتمها

پور امینی

powerpoint    zip file

28

فیزیک پایه 1 (مکانیک)

جنوبی

powerpoint    zip file

29

کاربرد فناوری جدید در آموزش

دکتر کریم زادگان

powerpoint    zip file

30

مبانی فنآوری اطلاعات

دکتر کریم زادگان

powerpoint    zip file

31

مبانی کامپیوتر

تنها

powerpoint    zip file

32

مدارهای الکتریکی

عسگری

powerpoint    zip file

33

مدارهای منطقی

پور محقق

powerpoint    zip file

34

مدارهای منطقی(سیستمهای دودویی)

عسگری

powerpoint    zip file

35

مبانی و کاربرد کامپیوتر

هدایتی آذری

powerpoint    zip file

36

معماری کامپیوتر

عسگری

powerpoint    zip file

37

معماری کامپیوتر

پور محقق

powerpoint    zip file

38

مهندسی نرم افزار 1

پور امینی

powerpoint    zip file

39

مهندسی نرم افزار2

دکتر فراهی

powerpoint    zip file

40

نظریه زبانها و ماشینها

نورانی

powerpoint    zip file

41

هوش مصنوعی

پور محقق

powerpoint    zip file

42

هوش مصنوعی

عسکر زاده

powerpoint    zip file

 منبع:http://itcom.pnuab.ac.ir